top of page
Sök
  • Skribentens bildtorstenfensby

G20/OECDs pelare 1 är dömd att hamna på historiens soptipp


De som läser mina artiklar i Tax Notes International (1) vet att jag är kritisk till G20/OECDs förslag till pelare 1. De föreslagna reglerna legaliserar skatteprinciper som:


- OECD på goda grunder har bekämpat i årtionden (och som missgynnar Sverige),

- gynnar länder med stora konsumentstarka marknader (vilket också missgynnar Sverige),

- är närmast löjeväckande komplicerade att tillämpa.


Nu ska jag komma en förutsägelse om framtiden. Pelare 1 kommer aldrig - oavsett dess slutliga innehåll - att implementeras och träda ikraft på global basis.


Nedan förklarar jag varför.

 

1. Bakgrund


USAs digitala jättar ("GAFAM-bolagen"), men även annan internet-baserad industri, bedriver i dag omfattande ekonomisk verksamhet i länder utan att betala någon egentlig bolagsskatt.


Det handlar om att försöka enas globalt om regler för att kunna beskatta inte bara bolags fysiska närvaro utan också deras ekonomiska närvaro i ett verksamhetsland.

Som exempel kan nämnas att Google Sverige år 2020 hade en faktiskt omsättning i Sverige på cirka SEK 8-9 miljarder (redovisad omsättning var 1,3 miljarder), men betalade endast 25 miljoner i skatt (källa SvD).


Dagens internationella bolagsskatteregler från 1920-talet bygger på fysisk närvaro. GAFAM- bolagen kan dock enkelt undvika dessa regler genom att i huvudsak (i en eller annan form) verka över internet.


Det internationella regelverket på bolagsskatteområdet behöver därför moderniseras. I slutändan handlar det om att försöka enas globalt om regler för att kunna beskatta inte bara bolags fysiska närvaro utan också deras ekonomiska närvaro i ett verksamhetsland.


2. Inga framsteg under 2015-2020


OECDs BEPS-projekt fullbordades hösten 2015 utan att parterna kunde komma överens om hur digital verksamhet skulle beskattas. USA blockerade därefter OECD-arbetet i frågan under flera år. USA saknade helt enkelt egenintresse av att samarbeta i en fråga som i huvudsak handlade om hur amerikanska bolag skulle kunna beskattas utanför USA.


Frustrerad över bristen på framsteg presenterade EU-kommissionen våren 2018 ett eget förslag till en EU-gemensam digital skatt. Likaså började länder runt om i världen införa motsvarande skatter.


USA anser att digitalskatter är diskriminerande eftersom de i huvudsak tar sikte på de amerikanska GAFAM-bolagen och har hotat med handelssanktioner om sådana skatter införs utanför OECDs ram.


För att undvika handelskrig och för att inte frågan skulle glida både OECD och USA ur händerna gav Trump-administrationen motvilligt OECDs skattesekretariat tillåtelse att på egen hand försöka utforma ett kompromissförslag. Sekretariatet försökte tappert formulera ett utkast som tillfredsställde alla parter.


Slutresultatet - som presenterades i oktober 2020 och går under benämningen "pelare 1" - blev en tekniskt snårig och i praktiken otillämpbar produkt.


Trump-administrationen förkastade förslaget och meddelade senare att frågan fick vila till efter USA-valet.


3. Biden-administrationen arbetar aktivt för att finna en lösning


Biden-administrationen har nu aviserat att den kan tänka sig att acceptera en omarbetad och kraftigt inskränkt version av pelare 1 i utbyte mot att övriga världen dels avskaffar sina digitala skatter, dels går med på att införa en global minimiskatt på 15% på bolag (som går under beteckningen "pelare 2").


Istället för att träffa vissa typer av verksamheter (och då främst digital verksamhet), tar den nya versionen av pelare 1 sikte på de 85-90 största koncernerna i världen. Vidare har de subjektiva kriterierna i ursprungsförslaget ersatts med objektiva kvantitativa kriterier. (läs vidare om den övergripande 1 juli-överenskommelsen här).


4. Global lösning sannolik inom kort


USA är initiativtagare till den nya versionen av pelare 1 och pressar på för att uppnå en global överenskommelse inom OECDs ram. Detta talar för att G20/OECD/Inclusive Framework kommer att enas om en slutversion av pelare 1 i oktober.


G20 och OECD kommer hylla det "historiska" antagandet av pelare 1 och tidningar världen runt kommer skriva om överenskommelsen och låta experter uttala sig om både dess innehåll och förträfflighet.


Detta till trots är pelare 1 dödsdömd, dvs DoD ("dead on arrival"). (2)


5. Varför pelare 1 är "dead on arrival"


Pelare 1 kan bara implementeras via upprättandet av en multilateral konvention under OECDs paraply. Både fastställandet av kvalificerade koncerners beskattningsunderlag och undanröjandet av dubbelbeskattning kräver nämligen koordination mellan ett stort antal länders skattemyndigheter. Hur ett land beräknar pillar 1-beskattningsunderlaget för en global koncern kommer att påverka minst 30-40 andra länder (!).


Amerikanska senaten ratificerar bi- och multilaterala skatteavtal och konventioner med tvåtredjedels majoritet. Republikansk medverkan är därför ett måste oavsett senatens exakta politiska sammansättning vid en viss given tidpunkt.


Republikanerna ogillar OECD i allmänhet och all form av multilateralt samarbete i synnerhet.

Pelare 1 är dödsdömd eftersom republikanerna kommer blockera alla försök från senatens sida att implementera reglerna. Och om inte USA implementerar pelare 1 faller den globala överenskommelsen eftersom regelverket i första hand syftar till att omfördela de amerikanska GAFAM-bolagens vinster till tredje länder.


Jag har jobbat för en republikansk administration under 5 år på OECD och har god kännedom om hur republikanerna resonerar. Republikanerna ogillar OECD i allmänhet och all form av multilateralt samarbete i synnerhet.


Republikanerna i senaten har stoppat ratificeringen av alla nya ingångna bilaterala skatteavtal sedan 2011. Vidare är republikanerna just nu upprörda över att demokraterna monterar ner Trump-administrationens skattereform.


Mot denna bakgrund är sannolikheten mikroskopisk (om ens det) att republikanerna kommer vara behjälpliga med att implementera en:


(a) demokratiskt framförhandlad internationell konvention som

(b) gör kongressen beroende av OECD i framtiden (!) och som

(c) berövar USA skatteintäkter och dessutom

(d) ökar amerikanska multinationella bolags skattebelastning samt

(e) beskär kongressens beskattningsmakt över sina egna globala koncerner (!!).


Det kommer aldrig att hända. Tro mig, solen hinner förbruka sitt bränsle och slockna innan republikanerna stöder antagandet av en sådan konvention i senaten. Pelare 1 är dömd att hamna på historiens soptipp.


Regeringen bör redan nu planera för denna eventualitet och särskilt dess konsekvenser för både pelare 1 och pelare 2.

 

(1) Torsten Fensby, Why Sweden Should Lobby for a Temporary OECD-approved Digital Services Tax, Tax Notes International, July 13, 2020; Torsten Fensby, What the G-20 Should Consider Before Adopting Pillars 1 and 2, Tax Notes International, September 21, 2020.

(2) Begreppet används skämtsamt i USAs kongress om lagstiftningsförslag som saknar politiskt stöd för att kunna antas.


155 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page