top of page

Meddelande till journalister

Jag har 25 års erfarenhet av arbete med skatteparadisfrågor och ställer gärna upp och ger intervjuer eller bidrar med expertis i 
pågående utredningar.

Jag vill dock alltid på förhand godkänna mina citat innan publicering sker i tidning eller i annan skriftlig form. Det gäller även tv- och radioprogram där en intervju har klippts in i ett längre reportage.

 

Om jag godkänner publicering av uttalanden utan att på förhand ha sett mina citat är min avsikt alltid endast att uttala mig generellt i frågan. Mina uttalanden får aldrig - utan uttryckligt godkännande i mejl från min sida - vinklas på ett sådant sätt att det framstår som att jag - direkt eller indirekt - uttalar mig i det enskilda fallet, dvs om en fysisk persons enskilda förehavanden.

Jag ansvarar ensamt för uttalanden som jag gör i direktsändning i tv eller radio eller i fråga om på förhand godkända citat som publiceras utan ändring.

Såvitt jag ber er att lämna ert ok till dessa villkor, skicka vänligen ett sms till mig med texten "ok med villkoren på hemsidan".

bottom of page