top of page

Publicerade artiklar och skrivelser

Torsten Fensby

Apples skatteplanering ur tre skattepolitiska perspektiv

(Skattenytt 2021 s. 583)

***

Torsten Fensby

What the G20 Should Consider Before Adopting Pillars 1 and 2

(Tax Notes International, September 21, 2020, p. 1595)

***

Torsten Fensby

Why Sweden Should Lobby For A Temporary OECD-Approved Digital Services Tax

(Tax Notes International, July 13, 2020, p. 241)

***

Torsten Fensby
Strider patentbox-regimer mot WTOs subventionsregler?
(Skattenytt 2019 s. 28)

***

Torsten Fensby

Den amerikanska skattereformen ur ett skattepolitiskt perspektiv - del 2

(Svensk skattetidning 2018 s. 568)

***

Torsten Fensby 

Riskerna med OECDs granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer

(Skattenytt 2018 s. 779)

***

 

Torsten Fensby

The FDII Regime - OECD Headache or Opportunity?

(Tax Notes International, December 3, 2018, p. 989)

***

Torsten Fensby

 Bör Sverige införa en patentbox-regim? ​
(Skattenytt 2018 s. 557)

***

Torsten Fensby
Do Patent Boxes Violate the WTO’s Subsidy Agreement?
(Tax Notes International, June 4, 2018, p. 1151)

***

Torsten Fensby 

Remissvar på promemorian om ’Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden', Fi2018/00823/S3 (16 april 2018)

 

*** 

Torsten Fensby
The Dangers Posed by the OECD's Approach to Preferential Tax Regimes  
(Tax Notes International, May 21, 2018, p. 953)

***

Torsten Fensby
Should Sweden Adopt a Patent Box Regime?
(Tax Notes International, April 16, 2018, p. 437
)

 

***
 

Torsten Fensby
Den amerikanska skattereformen ur ett skattepolitiskt perspektiv

(Skattenytt 2018, s. 141)

***

Torsten Fensby
EU-domstolens Berlioz-avgörande – strider GFs informationsutbytesstandard ​
mot grundläggande mänskliga rättigheter?
(Skattenytt 2018 s. 5)

https://skattenytt.se/wp-content/uploads/2018/01/Fensby_SN2018nr1-2.pdf

***

Torsten Fensby
Berlioz: Does the Global Forum Information Exchange Standard Violate Human Rights? (Tax Notes International, October 23, 2017 p. 379)

***

Torsten Fensby
Automatiskt informationsutbyte, Varför FATCA och CRS hänger på en skör tråd
(Skattenytt 2017 s. 485)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti & Leif Rosenfeld
The Global Forum Standard on Transparency and Exchange of Information
(Tax Notes International, June 26, 2017, s. 1211)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti
Global Forum and Nordic Countries Combat Tax Avoidance and Evasion 
(Tax Notes International, June 12, 2017, s. 997)

***

Torsten Fensby

Will the BEPS Project Survive the Trump Administration

(Tax Notes International, May 15, 2017, s. 617)

***

Torsten Fensby

L’échange automatique de renseignements en matière fiscale: pourquoi
la survie des normes FATCA et CRS ne tient qu’à un fil 

(La revue de droit fiscal, 2017, No 20, Étude 301)

***

Torsten Fensby

Le projet BEPS survivra-t-il à l’administration Trump? 

(La revue de droit fiscal, 2017, No11, Étude 204)

***

Torsten Fensby

Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen?

(Skattenytt 2017 s. 187)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : le rôle du Forum mondial de l’OCDE
et l’exemple des pays nordiques

(La revue de droit fiscal, 2016, No 48, Étude 605)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti & Leif Rosenfeld
Det Globale Forums standard for transparens og informasjonsutvekslingetter anmodning på skatteområdet (Skatterett 2016 s. 268)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti & Leif Rosenfeld
Globala Forumets standard för transparens och informationsutbyte på begäran på skatteområdet (Skattenytt 2016 s. 655)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti
OECDs globale forum og Nordens arbeid for å motvirke internasjonalskatteunndragelse

(Skatterett 2016 s. 117)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti
OECDs globala forum och nordens arbete för att motverka internationellt skatteundandragande 
(Skattenytt 2016 s. 212)

***

Torsten Fensby & Per Olav Gjesti & Christina Rosén
OECD:s och Nordens arbete för att motverka internationell skatteflykt och skadlig skattekonkurrens

(SvSkT 2008 s. 270)

***

Torsten Fensby
OECD:s skattekonkurrensprojekt

(Skattenytt 2005 s. 519)

http://skattenytt.ww-dev.se/wp-content/uploads/2014/05/SN-9-2005-Fensby.pdf

***

Torsten Fensby
OECD publicerar en lista over icke samarbetsvilliga skatteparadis

(Skattenytt 2002 s. 404)

***

Jeffrey Owens & Torsten Fensby
Dags att ompröva användningen av matching credit i dubbel beskattningsavtal?
(Skattenytt 1998 s. 758)

***

Jeffrey Owens & Torsten Fensby
Is there a need to re-evaluate tax sparing

(Tax Notes International, May 4, 1998, p. 1447)

***

Jeffrey Owens & Torsten Fensby
Is there a need to re-evaluate tax sparing?

(European Taxation, Vol. 38, 1998, p. 152)

***

Torsten Fensby
OECD:s skattekonkurrensprojekt

(Skattenytt 1997 s. 443)

 

***
 

​Torsten Fensby
Section 2-207 of the US Uniform Commercial Code

(SvJT 1997 s. 697)

https://svjt.se/svjt/1997/697

***

Torsten Fensby

Bolagsskattebefriade subjekt och dubbelbeskattningsavtal 

(SvSkT 1998 p. 89)

***

Torsten Fensby
Utländska dotterbolags bolagsinkomster

(Skattenytt 1996 s. 243)

***

Torsten Fensby

Ingående och införlivande av dubbelbeskattningsavtal

(SvSkT 1995 s. 411)

***

 

Torsten Fensby

Några nyheter på det internationella skatteområdet
(SvSkT 1995 s. 348)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page