top of page

Om mig

Jag har en skattebakgrund i Sverige som 
innefattar tjänster på Skatterättsnämnden, 
Skatteverket och Finansdepartementet.

 

Därefter jobbade jag 10 år på OECD med skattepolitiska frågor och som OECD-förhandlare gentemot finansiella 
offshorecentra. 

 

Under 2006-2014 förhandlade jag med kollegor avtal om informationsutbyte för Nordens räkning med stater som OECD har klassificerat som finansiella offshorecentra (i media betecknade som ”skatteparadis”). 

 

De senaste åren har jag fördjupat mig i skattepolitiska frågor och publicerar regelbundet skatteartiklar i svenska och utländska juridiska och skattepolitiska tidskrifter. Jag arbetar även på en bok som publiceras 2022.

Jag medverkar regelbundet i media som expert i frågor om internationell skatteflykt, penningtvätt och internationell skattepolitik.

samtida Boardroom

Utbildning

Arbetslivserfarenhet

Skatterättsnämden
1992 - 1994

Riksskatteverket
1994 - 1995

Finansdepartementet

1995 - 1996

OECD
1996 - 2006

Nordiska Ministerrådet
2006 - 2014

Skatteverket
2014 - 2015

jur. kand 

Uppsala

1987

LL’M

University of San Diego Law School

1989

 

Medlem av New Yorks advokatsamfund

New York

1992

 

bottom of page